QuestionCopyright.org

Turing 2010

Dňa 24.11.2010 o 17:00 sa v miestnosti P/03 v priestoroch PF UPJŠ v Košiciach na Jesennej 5 konala súťaž v programovaní Turingových strojov. Študenti súťažili v divízii Turing2010 a ich výsledky sú na adrese http://palma.strom.sk/Turing2010/vysledky/ a všetci ostatní súťažili cez internet v otvorenej divízii. Spojená výsledková listina je dostupná na adrese http://palma.strom.sk/Turing2010/spoluvysledky/.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view