QuestionCopyright.org

Turing 2009

Dňa 19.11.2009 o 17:00 sa v miestnosti P/03 v priestoroch PF UPJŠ v Košiciach na Jesennej 5 konala súťaž v programovaní Turingových strojov. Študenti súťažili v divízii Turing2009 a ich výsledky sú na adrese http://palma.strom.sk/Turing2009/vysledky/ a všetci ostatní súťažili cez internet v otvorenej divízii. Spojená výsledková listina je dostupná na adrese http://palma.strom.sk/Turing2009/spoluvysledky/.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to view