QuestionCopyright.org

ŠVK 2010 - Programátorská súťaž

Niekoľko fotiek zo súťaže ŠVK 2010, sekcie v programovaní, ktorá sa konala na PF UPJŠ dňa 22. apríla 2010.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view