QuestionCopyright.org

ŠVK 2008 - Programátorská súťaž

Niekoľko fotiek zo súťaže ŠVK 2008, sekcie v programovaní, ktorá sa konala na PF UPJŠ dňa 24. apríla 2008.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view