QuestionCopyright.org

ŠVK 2007 - Programátorská súťaž

Niekoľko fotiek zo súťaže ŠVK 2007, sekcie v programovaní, ktorá sa konala na PF UPJŠ dňa 26. apríla 2007.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view