QuestionCopyright.org

Subpages

Subpage Počítačové siete 1 - Fyzická a linková vrstva (video)

Letná škola sieťovania - Danišovce 2009

Letná škola sieťovania sa konala v dňoch 6.7. až 10.7.2009 v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi. Išlo o akciu na ktorej sa už po tretíkrát stretli študenti a doktorandi PF UPJŠ a bavili sa spolu o počítačových sieťach z každého pohľadu. Oficiálna stránka akcie je http://ics.upjs.sk/letnaskola/.