QuestionCopyright.org

Hokej nad jazerom

Hokej v Košiciach na sídlisku Nad jazerom v januári roku 2003. V ten deň si zlomila Sveťa ruku po zrážke so mnou (mizerne korčulujem), čo ma naozaj veľmi mrzí. Nebolo to úmyselné.

Zúčastnili sa Joko, Vaco, Tropos, Silvia, Sveťa a ja.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view