QuestionCopyright.org

Subpages

Subpage Fotky zo 7.2.2007 - Otvorenie [26 pictures shown 1694 times]
Subpage Fotky z 8.2.2007 - Kolo 1 [35 pictures shown 1464 times]
Subpage Fotky z 9.2.2007 - Kolo 2 a vyhodnotenie [33 pictures shown 1592 times]
Subpage Fotky z 10.2.2007 - Odchod [12 pictures shown 272 times]
Subpage Zopár videí
Subpage Prednáška - Stano Krajči - 9.2.2007 [6 pictures shown 450 times]

Finále PALMA ZIMA 2006

Tu sa nachádzajú fotky a videá z tretieho finále PALMY. Fotky sú rozdelené podľa dní.